Sociální služby

Zařízení HUMANIKA poskytuje také sociálním služby klientům pobývajícím v ubytovně HUMANIKA, Jarlochova 1371, Milevsko. Pečovatelská služba je určena tělesně i psychicky hendikepovaným seniorům. O klienty pečuje tým zkušených zdravotních sester a pečovatelek, které se snaží zlepšit jejich zdravotní stav i kvalitu života.

 

 

Sociální služby

V ubytovně HUMANIKA je poskytována terénní pečovatelská služba prostřednictvím docházejících pečovatelek a zdravotních sester, které zajišťují potřebným klientům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Provozní doba

Pondělí - Neděle 7:00 - 19:00

 

 

Informace o sociální službě HUMANIKA

  1. Pečovatelská služba HUMANIKA je registrovanou službou dle § 40 zák. 108 /2006 Sb. O sociálních službách,
    IČO 608 69 101, registrační číslo sociální služby: 6020035

  2. Kontaktním místem je areál Humanika, Jarlochova č.p. 1371 Milevsko, případně ordinace MUDr. Ludmily Bernotové, Sokolovská č.p. 193 Milevsko. Kontaktní osobou je vrchní sestra Hrubcová Zděnka, mob. 774 205 616
    Kontaktní mail: ludmila.bernotova@seznam.cz, kontaktní telefonní číslo: 382 521 920.

  3. Posláním pečovatelské služby HUMANIKA je poskytovat kvalitně,laskavě a uctivě pečovatelské úkony potřebným klientům na základě jejich žádosti či žádosti rodinných příslušníků o tuto péči.Na sociální služby těsně navazuje práce zdravotních sester domácí péče.Pečovatelská služba v současné době poskytuje péči 35 uživatelům.

  4. Cílem naší služby je zachovat schopnosti a dovednosti klienta co nejdéle na principu moderního systému sociálních služeb, jenž umožňuje vést každého klienta k tomu, aby nebyl pouze pasivním objektem péče.

  5. Hlavní naší zásadou je vytvářet podmínky pro důstojné prožití života ve stáří, především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachování lidských práv a svobod.Podporujeme samostatnost při zachování klientova bezpečí. Při poskytování sociální služby těsně spolupracujeme s rodinnými příslušníky,s duchovními, dobrovolníky, přitom získáváme nezbytné autobiografické údaje, abychom se maximálně příblížili klientovi a jeho tělesným, duševním a duchovím potřebám.

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

 

Ceník poskytovaných sociálních služeb

 

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

 

Osobní cíl klienta