Sociální služby

Zařízení HUMANIKA poskytuje také sociálním služby klientům pobývajícím v ubytovně HUMANIKA, Jarlochova 1371, Milevsko. Pečovatelská služba je určena tělesně i psychicky hendikepovaným seniorům. O klienty pečuje tým zkušených zdravotních sester a pečovatelek, které se snaží zlepšit jejich zdravotní stav i kvalitu života.

 

Pečovatelská služba HUMANIKA Milevsko

je terénní pečovatelská služba s nepřetržitým provozem. Má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, a to rozhodnutím o registraci ze dne 3.2.2010 s identifikátorem služby: 6020035.

 

Pečovatelská služba je poskytována na adrese:
Milevsko, Jarlochova 1371

 

Zájemce o službu může kontaktovat sociální pracovnici v pracovních dnech od 7.30 – 15 hod
Kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Ivana Fialová

Tel.: 736 536 522

fialovahumanika@seznam.cz

 

Posláním Pečovatelské služby Humanika je zvýšení kvality života klientů zajištění pravidelné celodenní pomoci i péči ve spolupráci s rodinou a to především seniorům a osobám se zdravotním postižením. V rámci pečovatelské služby zajišťujeme také základní sociální poradenství našim klientům a jejich rodinám. Péče je založena na odbornosti a profesionalitě personálu, respektující osobnost klienta.

 

Služba je poskytována na základě smlouvy mezi poskytovatelem (MUDr.Ludmila Bernotová) a uživatelem služby.

 

Cílem Pečovatelské služby Humanika je udržet nebo zlepšit dosavadní život, podpořit důstojný způsob života, umožnit důstojné dožití.

 

Principy PS jsou zejména: individuální přístup, úcta k člověku, právo na soukromí, podpora soběstačnosti, ochrana osobních údajů, spolupráce s lékařem a zdravotnickým personálem.

 

Pracovní doba pečovatelské služby: nepřetržitý provoz.

 

Pečovatelská služba je poskytována v základním rozsahu těchto úkonů:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Pečovatelská služba Humanika konkretně zabezpečuje:
- pomoc při zvládání péči o vlastní osobu
- pomoc při zvládání osobní hygieny
- dovoz a přípravu stravy - podpora při podání jídla a pití
- praní a žehlení prádla - běžný úklid
- nákup včetně donášky - donáška léků
- dle potřeby doprovod k lékaři či zajištění návštěvy lékaře
- kontrola stavu s dohledem
- další úkony na základě uzavřené smlouvy.

  

Žádost o poskytnutí sociální služby

 

Sdělení žadatele